U kunt bij ons terecht voor al uw vragen over de verschillende verzekeringsproducten.

Neem contact op met ons voor aangepast advies.

Aansprakelijkheid

Jugnon Verzekeringen, gevestigd in Brussel en Antwerpen, helpt bedrijven en zelfstandigen om hun verzekeringspolis samen te stellen en te optimaliseren. Ook indien uw situatie net iets anders ligt dan bij andere ondernemers.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een onderneming, stichting of vereniging draagt u de verantwoordelijkheid. Dit kan ook een keerzijde hebben. Als uw besluiten of die van uw medebestuurders verkeerd uitpakken kan dit ingrijpende gevolgen hebben. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld door aandeelhouders of schuldeisers.

Bescherm uw privévermogen tegen dergelijke risico’s en doe een beroep op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Jugnon Verzekeringen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

In het kader van uw beroepsactiviteiten loopt uw onderneming voortdurend het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor schade toegebracht aan klanten, leveranciers of derden. Dit kan dramatische financiële gevolgen hebben. De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is in tegenstelling tot de beroepsaansprakelijkheid verzekering van toepassing op schade ten gevolge van handelingen.

Beroepsaansprakelijkheid

Een fout is snel gemaakt, ook bij het uitoefenen van uw beroep. De beroepsaansprakelijkheid verzekering dekt u tegen de schade aan derden die voortvloeit door het uitvoeren van hoofdarbeid. Jugnon Verzekeringen adviseert u graag over de verzekering en de gedekte risico’s.

Vervoerdersaansprakelijkheid (CMR)

Transport in binnen- en buitenland is onderworpen aan de CMR-conventie. Deze conventie bepaalt de aansprakelijkheid van de vervoerder van goederen die hem worden toevertrouwd. De vervoerder kan zich indekken tegen een eventueel risico en dus de vervoerdersaansprakelijkheid verzekering nemen.