U kunt bij ons terecht voor al uw vragen over de verschillende verzekeringsproducten.

Neem contact op met ons voor aangepast advies.

Gebouwen

Onder de verzekeringen voor gebouwen kunnen zowat alle soorten gebouwen ondergebracht worden: Huizen, praktijkruimtes, kantoorgebouwen, industriële gebouwen, opslagruimtes, garages, building, …

Jugnon verzekeringen helpt uw onderneming graag om een verzekeringspakket op maat samen te stellen. Wij hebben de kennis en expertise om een optimale verzekering aan te bieden zonder u daarbij dubbel te verzekeren. Indien nodig komen wij ter plaatse om het te verzekeren goed te bekijken.

Verzekering Alle Bouwplaats Risico’s

Op en rond een werf en tijdens of na de werkzaamheden kunnen heel wat problemen voorkomen. De ABR verzekering verzekert de aansprakelijkheid ten opzichte van derden, maar ook de schade aan de bouwwerf zelf. Ze verzekert alle deelnemers aan de werf, van de bouwheer tot architecten en onderaannemers.

De verzekering alle bouwplaatsrisico’s is er voor de particulier maar ook voor wie regelmatig bouwt, verbouwt en verkoopt biedt deze verzekering een degelijke bescherming. Voor hen kan een aparte formule of abonnementspolis opgesteld worden die bijvoorbeeld werkt met een jaarlijks forfait, zo hoeft u niet telkens een nieuwe polis aan te vragen. Vraag hier uw verzekering op maat aan.

Brandverzekering, inhoudsverzekering en diefstalverzekering

De brandverzekering vangt de gevolgen op van diefstal, brand en andere schade aan het gebouw en de inhoud ervan. Bovendien kunnen bepaalde gebeurtenissen ook aan derden schade toebrengen en kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Ook in dat geval komt de brandverzekering tussen.

De brandverzekeringspolis kan verder aangekleed worden met bijvoorbeeld een Engelse franchise of de waarborg indirect verlies.

Geld- en waardeverzekeringen

Deze aanvulling op de brandverzekering biedt de ideale waarborg om uw inkomsten, zowel geld als waardepapieren optimaal te beschermen.

Machinebreuk

De machinebreukverzekering vergoedt materiële schade aan de machine(s) die u in uw bedrijf gebruikt. Machinebreuk veroorzaakt immers soms grote financiële gevolgen voor uw onderneming. Die schade kan voortkomen uit een verkeerde bediening van het toestel, overspanning, of zelfs schade die van buitenaf komt.

Allrisk electronica

In bijna elke sector wordt met gespecialiseerde elektronische toestellen gewerkt. Het is belangrijk dat deze toestellen optimaal gedekt worden. De allrisk elektronica verzekering van Jugnon Verzekeringen biedt hierop een antwoord.

Bedrijfsschade

Na een schadegeval kan uw bedrijf soms niet snel genoeg anticiperen op het verlies in omzet. Tijdens het heropbouwen of herstellen ligt de productie vaak stil met een omzetdaling tot gevolg, maar ondertussen blijven de vaste kosten wel gelijk.

De bedrijfsschadeverzekering zorgt ervoor dat uw onderneming deze cruciale kosten kan blijven betalen en dus niet in een financiële impasse komt.

Goederenverzekering

Naast de schade aan uw gebouw kunnen ook uw goederen schade oplopen. De goederenverzekering biedt hierop een antwoord en zorgt ervoor dat ook uw goederen en inventaris een optimale dekking genieten.